Woningbouwplannen gemeente Barneveld op koers

25 dagen geleden gepubliceerd

Gemeente Barneveld is goed op weg om haar doel van 5.400 nieuwe woningen in 2030 te halen. Dit blijkt uit de 18e Voortgangsrapportage Woningbouw van de gemeente. Na de oplevering van ruim 600 nieuwe woningen in 2023 en de verwachte opbrengst van 400 nieuwe woningen in 2024, zijn er voldoende bouwplannen om het doel te behalen.

Diverse aanbod

Het bouwprogramma van de gemeente omvat een gevarieerd aanbod van woningen. Dit varieert van sociale huur (gemiddeld 23 procent per jaar), sociale koop (18 procent), middelduur (ongeveer 24 procent) tot het duurdere segment (35 procent). Beide starters en doorstromers zijn in dit plan opgenomen. Voor ouderen zijn er plannen voor zogeheten nultredenwoningen. Voor de realisatie van zorggeschikte en geclusterde woningen voor deze doelgroep zijn aanvullende plannen nodig.

Landelijke behoefte

Deze lokale ambitie draagt bij aan de landelijke behoefte om 900.000 nieuwe woningen te bouwen van 2022 tot en met 2030. De opgave van 5.400 nieuwe woningen voor Barneveld is onderdeel van de regionale Woondeal Foodvalley. Hierin hebben acht gemeenten afgesproken om in totaal 25.400 nieuwe woningen op te leveren in dezelfde periode. Barneveld draagt hiermee evenredig bij aan de landelijke productie.

Resultaten 2024

Ten opzichte van 2023, met 607 nieuwe woningen, en de verwachtingen voor de komende jaren, valt de productie van 2024 tegen met 400 nieuwe woningen. Dit wordt toegeschreven aan bezwaar- en beroepsprocedures, personeelsschaarste en gestegen bouwkosten.

Spreiding

De bouw van nieuwe woningen vindt voornamelijk plaats in en rond Barneveld, met grote projecten zoals Bloemendal, Lanen Oost en Holzenbosch. Ook Voorhuizen kent een grote groei met ruim 700 nieuwe woningen tot en met 2027. Kootwijkerbroek treedt opvallend naar voren in de planning met ruim 200 nieuwe woningen in de komende jaren, door de realisatie van Oostbroek en Puurveen-Zuid.