Verkiezingen Europees Parlement op 6 juni 2024

4 maanden geleden gepubliceerd

Van 6 tot 9 juni 2024 worden zo’n 373 miljoen Europeanen opgeroepen om te stemmen op de 720 leden van het volgende Europees Parlement. In Nederland vinden de verkiezingen plaats op donderdag 6 juni 2024.

Stemmen in de gemeente Barneveld

In de gemeente Barneveld kan er gestemd worden bij een van de 37 stembureaus op 6 juni. De uitgebrachte stemmen worden de volgende dag centraal geteld. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het college heeft de stembureaulocaties vastgesteld en er wordt ook een mobiel stembureau ingezet.

Oproep van de burgemeester

Burgemeester Jacco van der Tak moedigt alle inwoners aan om te stemmen. Hij benadrukt dat de besluiten die op Europees niveau worden genomen invloed hebben op ons leven. Door te stemmen, beslissen we mee over de richting die Europa zal inslaan.

Centraal tellen van stemmen

Net als bij de vorige verkiezingen, kiest de gemeente Barneveld voor het centraal tellen van de stembiljetten. Op de verkiezingsavond worden alleen de uitgebrachte stemmen per partij geteld. Op vrijdag 7 juni worden de stemmen centraal geteld in de Veluwehal. Deze telling is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.

Bekendmaking van de uitslag

Gemeenten mogen de (voorlopige) uitslag pas bekendmaken als alle stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten, om zo de verkiezingen in andere EU-landen niet te beïnvloeden. De laatste stembussen, bijvoorbeeld in Italië, sluiten op zondagavond 9 juni om 23.00 uur. De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) zal op maandagochtend 10 juni worden hervat om de uitslag officieel vast te stellen.