Groot onderzoek naar woonwensen in de gemeente Barneveld

4 maanden geleden gepubliceerd

Deze week start een uitgebreid onderzoek naar de woonbeleving en woonwensen in de gemeente Barneveld. Ongeveer 6.000 zelfstandige huishoudens en 1.500 thuiswonende jongeren van 18 jaar en ouder zullen worden uitgenodigd om deel te nemen. De resultaten van dit onderzoek zullen belangrijke input vormen voor het woonbeleid in de komende jaren.

Woningtekort in Nederland

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, met een geschatte behoefte van 900.000 nieuwe woningen, bij voorkeur te realiseren vóór 2030. In de gemeente Barneveld is er een sterke vraag naar betaalbare woningen. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor starters om een woning te vinden, of ouderen kunnen niet in het dorp blijven waar ze hun hele leven hebben gewoond.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoeveel en welk type woningen er in de komende jaren moeten worden gebouwd, en welke aanpassingen en verbeteringen in de woonomgeving wenselijk zijn. De beleving en wensen van de inwoners zijn erg belangrijk om de juiste keuzes te maken.

De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld werken samen aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Bureau Companen uit Arnhem. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.

Meedoen aan het onderzoek

Ook inwoners die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan het onderzoek. Ondanks dat we hier geen link kunnen vermelden, is de vragenlijst te vinden op de website van de gemeente Barneveld onder het kopje ‘woonwensen’.