Petitie over wolvenproblematiek aangeboden aan Tweede Kamer

13 dagen geleden gepubliceerd

Burgemeester Jacco van der Tak en gedeputeerde Harold Zoet hebben samen met andere bezorgde bestuurders en inwoners uit Gelderland en Drenthe een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie roept op tot het stellen van grenzen aan de toenemende wolfpopulatie in beide provincies.

Toenemende zorgen om wolven

In zowel Gelderland als Drenthe is er een groeiende bezorgdheid over de toenemende aanwezigheid van wolven. Deze dieren vormen een bedreiging voor weidedieren zoals schapen en pony’s, die steeds vaker het slachtoffer worden van aanvallen door wolven. De indieners van de petitie roepen de Tweede Kamer op om actie te ondernemen, onder meer door in Brussel te pleiten voor verlaging van de beschermde status van de wolf en door te zorgen voor betere publieksvoorlichting over de wolf.

Burgemeester Van der Tak benadrukte het belang van preventie en beheer in de omgang met de wolf. Hij bracht persoonlijk de zorgen over die hij heeft gehoord van inwoners en dierhouders uit zijn regio.

Stijging in aanvallen en schade

Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland in 2018 is het aantal aanvallen op weidedieren sterk toegenomen. In 2018 waren er 44 aanvallen, terwijl dit aantal in 2023 was gestegen naar 420. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 168 in 2018 naar 1.391 in 2023. De uitbetaalde schade steeg van € 32.000 naar ruim € 400.000 in 2023.

De petitie roept op tot het stellen van grenzen aan de wolf in Nederland. Dit moet gebeuren door in te zetten op preventie, aanpak van probleemwolven en populatiebeheer. Dierhouders moeten hun weidedieren zo goed mogelijk beschermen, waarbij de provincie kan helpen met advies en subsidie.

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Op 4 april zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden in de Tweede Kamer over de wolf. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal zich laten informeren door verschillende deskundigen over de positie van de wolf in Nederland. De centrale vraag zal zijn hoe de toekomst van de wolf in Nederland eruit zou moeten zien.