Onderhoud aan wegen in Barneveld in 2024

26 dagen geleden gepubliceerd

Het Uitvoeringsplan Beheer en Onderhoud Wegen 2024 is vastgesteld door het college van B&W. Er zijn meer dan 40 locaties gepland voor grootschalig onderhoud. Daarnaast wordt er ook wijkgericht onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud wordt, waar mogelijk, gecombineerd met andere projecten om kosten en overlast te beperken.

Onderhoud aan wegen en fietspaden

Onder de wegen die in 2024 onderhoud krijgen, vallen onder andere de Oldenbarnevelderweg in Barneveld, de Oud Milligenseweg in Garderen, de Helweg in de Glind, de Brinkerweg in Kootwijkerbroek en de Blankenhoefseweg in Zwartebroek.

Wijkgericht onderhoud

Dit jaar wordt er verder gewerkt aan het wijkgericht onderhoud. Op dit moment wordt er onderhoud gepleegd in de wijken Norschoten, Rootselaar West en Oldenbarneveld, De Burgt en de Briellaerd. Tijdens dit onderhoud worden kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd zoals het herstellen van stoepen, stoepranden en het herbestraten van weggedeelten. De gemeente Barneveld pakt het onderhoud nu proactiever aan, wat naar verwachting zal leiden tot minder meldingen.

Volgens wethouder Mijntje Pluimers-Foeken heeft de gemeente een goed beeld van de locaties waar onderhoud nodig is. “Ook vanuit de samenleving krijgen we locaties door waarop onderhoud gewenst is. Soms moeten we het onderhoud aan de weg uitstellen, bijvoorbeeld omdat we het onderhoud willen combineren met andere werkzaamheden. Desondanks kunnen we ook in 2024 weer op veel wegen in de gemeente aan de slag gaan. Zo zorgen we voor een veilig en bereikbaar wegennet in de gemeente Barneveld.”

Betrekken van aanwonenden

Aanwonenden worden ruim voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd. De gemeente vraagt hen ook om ideeën en opmerkingen door te geven, en neemt deze waar mogelijk mee in de planning van het onderhoud.

Andere wegenprojecten

De verwachte kosten voor het grootschalige onderhoud in 2024 bedragen ongeveer 5,8 miljoen euro. Dit komt overeen met het gereserveerde bedrag binnen de begroting van de gemeente Barneveld. Naast het onderhoud aan wegen en fietspaden, investeert de gemeente ook in het vervangen en opnieuw inrichten van wegen. Deze projecten worden gefinancierd met een investeringskrediet via het Meerjaren Investeringsplan (MIP). In november bepaalt de gemeenteraad welke wegenprojecten in 2025 aan bod komen.