Geactualiseerd Dorpsplan Zwartebroek Terschuur Overhandigd aan Wethouder

4 maanden geleden gepubliceerd

Het geactualiseerde dorpsplan van Zwartebroek Terschuur 2023 is op 7 maart officieel overhandigd aan gebiedswethouder Wim Oosterwijk. Dit vond plaats tijdens een overleg met Plaatselijk Belang. De voorzitter, Robert de Goeij, was verantwoordelijk voor de overhandiging.

Vernieuwing van Eerdere Overeenkomsten en Resultaten

In 2023 heeft Plaatselijk Belang voortgebouwd op het intensieve proces dat in 2016 plaatsvond. De visie, thema’s en structuur zijn behouden in deze vernieuwing. De wensen, kansen en prioriteiten zijn verzameld via een online enquête. De leerlingen van de basisscholen De Zaaier in Terschuur en Het Anker in Zwartebroek hebben ook hun bijdrage geleverd aan het kinderdorpsplan.

Afronding en een Nieuwe Start

Het dorpsplan, met daarin de visie, thema’s en wensen die het dorp samen met de gemeente en andere partners wil realiseren, markeert een belangrijke mijlpaal. Het is echter ook de start van een gezamenlijk vervolgproces. Dit proces houdt in dat er wordt samengewerkt aan de vitaliteit van Zwartebroek en Terschuur door Plaatselijk Belang Terbroek, andere partners en belanghebbenden, en de gemeente Barneveld.

Samen Verder

Wethouder Wim Oosterwijk sprak zijn dank uit voor de inzet van de inwoners en Plaatselijk Belang. Hij benadrukte de betrokkenheid van beide dorpen en de realistische inhoud van het dorpsplan. De volgende stap is het werken naar een gebiedsagenda waarbij de gebiedsregisseur van de gemeente een leidende rol heeft.

Vervolg

Het proces om tot een gebiedsagenda te komen is nu gestart. De komende tijd wordt er in verschillende bijeenkomsten en sessies onderzocht welke thema’s en wensen op korte, middellange en lange termijn realiseerbaar zijn.