Gemeente Barneveld presenteert toetsingskader voor landelijk gebied

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Barneveld heeft een toetsingskader voor het landelijk gebied opgesteld. Dit kader biedt richtlijnen voor wat wel en niet mogelijk is in het buitengebied, bijvoorbeeld bij functieverandering van agrarische bedrijven. Het toetsingskader vervangt een eerder plan, dat tot verwarring leidde bij lokale agrariërs.

Verandering in landelijk gebied

Het toetsingskader is opgesteld na gesprekken met agrarische ondernemers en biedt nu duidelijkheid over de toekomst van het landelijk gebied. Veel agrariërs in Barneveld tonen interesse in de landelijke stoppersregeling voor piekbelasters. De vraag rijst wat er mogelijk is met de vrijkomende percelen. Mogen er woningen worden gebouwd? Of kunnen er niet-agrarische activiteiten worden gestart? Het toetsingskader biedt antwoorden op deze vragen.

Behoud van agrarische mogelijkheden

Het behoud van de bestaande agrarische mogelijkheden staat voorop in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit beleid helpt de gemeente om ongewenste effecten te voorkomen, zoals verrommeling van het buitengebied of activiteiten die het landschapskarakter aantasten.

Resultaat van tafelgesprekken

Uit de tafelgesprekken met de agrarische sector bleek dat uitbreiding van de woningbouw in het buitengebied ongewenst is. Dit wordt gezien als een beperking van de agrarische activiteit. Veel suggesties uit deze gesprekken zijn opgenomen in het toetsingskader. In vergelijking met eerdere plannen biedt het nieuwe kader meer ruimte voor niet-agrarische activiteiten, terwijl het terughoudender is ten aanzien van woningbouw.

Het beleid over het buitengebied is nog in ontwikkeling. Het wordt onderdeel van de Omgevingsvisie Barneveld, die begin 2025 zal worden vastgesteld.