Gemeente Barneveld en COA tekenen overeenkomst voor asielzoekerscentrum

10 maanden geleden gepubliceerd

Op 27 september hebben burgemeester Jacco van der Tak van de gemeente Barneveld en bestuurder Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat er maximaal 10 jaar 300 asielzoekers worden opgevangen in de gemeente Barneveld.

Locatie en opvangcentrum

De locatie voor het asielzoekerscentrum is de Nijkerkerweg 132 in Barneveld. De gemeenteraad heeft hier op 5 juli 2023 mee ingestemd. Het asielzoekerscentrum wordt vormgegeven als een woonwijk, met drie typen rijwoningen: hoekwoningen, onder- en bovenwoningen en rijwoningen. Er worden geen tijdelijke units geplaatst, maar permanente huizen die na de opvangperiode van 10 jaar een andere bestemming krijgen.

Samenwerking en duurzaamheid

Burgemeester Van der Tak benadrukte het belang van de samenwerking met het COA en de noodzaak om asielzoekers op te vangen. Joeri Kapteijns, bestuurslid bij het COA, is blij met de duurzame opvang in Barneveld. Het COA streeft naar duurzame en structurele plekken voor asielzoekers om in de toekomst crisisnoodopvang te vermijden.

Planning

De realisatie van het asielzoekerscentrum zal naar verwachting nog minimaal een jaar op zich laten wachten. Dit hangt onder andere af van de vergunningenprocedure, mogelijke bezwarenprocedures, en het bouwrijp maken van de grond.